Dental Tribune Turkey

Sağlıkta Şiddete Karşı Cezalar Arttı

April 22, 2020

Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete karşı cezaların artırılması için yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi. Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yasa kapsamında, sağlıkçılara uygulanan şiddete karşı cezalar yarı oranında artırıldı. Bu suçları işleyenlerin cezalarının ertelenmesi de söz konusu olmayacak.

Covid 19 pandemisi ile mücadele eden sağlık çalışanları, yoğun çalışma saatlerinin yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının şiddetine de maruz kalıyor. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin önüne geçmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kabul edildi. Teklif, beş siyasi partinin ortak önergesiyle sunuldu. Genel Kurul’da oylanan teklif için 315 milletvekili oy kullanırken 290 kabul, 25 ret oyu ile düzenleme kabul edildi. 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme, yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenleme ile kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanları ve yardımcı sağlık çalışanlarına görevleri sebebiyle kasten yaralama, tehdit, hakaret veya görevi yaptırmamak için direnme suçlarının işlenmesi halinde Türk Ceza Kanunu’na göre verilecek cezalar yüzde 50 oranında artırıldı. Ayrıca, iki yıla kadar hapis cezalarının ertelenebilmesine imkan veren yasa maddesi, suçun sağlık ve yardımcı sağlık görevlilerine karşı görevleri sebebiyle işlenmiş olması halinde uygulanmayacak. Dolayısıyla sağlık çalışanlarına görevleri sebebiyle şiddet uygulandığında, ceza ertelenemeyecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Turkey No. 1, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International