Dental Tribune Turkey

Sağlık Endüstrileri Başkanlığı Kuruluyor

April 06, 2021

Halk sağlığı ve ekonomi üzerindeki etkileri ile stratejik önemdeki tıbbı cihaz sektörü için Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacak. Türkiye’nin güçlü tıbbi cihaz sektörünü daha ileri taşıyacak bu hamlenin, sağlık alanındaki üreticilere güç vereceği değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda, ‘Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’ kurulacağını açıkladı. Yeni kurulacak ve cumhurbaşkanlığına bağlı olacak bu başkanlık, tıbbi cihazlar ve ilaçlar gibi sağlık endüstrisine dair ürünleri kapsayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yenilikçi ve güçlü bir sağlık endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz. İlaçtan aşıya, medikal cihazlardan biyoteknolojik ürünlere kadar pek çok stratejik malzemenin  yurt içi imkanlarla rekabetçi bir şekilde geliştirilmesi ve  üretilmesi çalışmaları, bu başkanlığın sorumluluğunda yürütülecektir” sözleriyle duyurduğu gelişme, sektörü sevindirdi. Türkiye’nin güçlü tıbbi cihaz sektörünü daha ileri taşıyacak bu hamlenin, sağlık alanındaki üreticilere güç vereceği değerlendiriliyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International