Dental Tribune Turkey

Kamuda Diş Hekimi Atamaları Sonuçlandı

July 16, 2020

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda sağlık çalışanlarının atama kuraları gerçekleştirildi. Noter tarafından bilgisayar ortamında yapılan kurada, uzman diş hekimi ve diş hekimlerinin de görev yerleri belli oldu.

2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası sonuçları açıklandı. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi (199), diş tabibi (220) ve eczacı  kadrolarına ilk defa veya yeniden atama kura sonuçları belli oldu.

Atama-yerleştirme işlemleri noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile gerçekleştirildi. Kovid-19 salgını ile mücadele nedeniyle kuraya katılımcı alınmadı. Kura sonuçlarına göre uzman diş hekimi ve diş hekimlerinin görev yerleri belli oldu. Ataması yapılan hekimlerin listesi buradan görülebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International