Dental Tribune Turkey

E-Serbest Meslek Makbuzu, 1 Haziran’dan İtibaren Zorunlu

June 01, 2020

Serbest meslek mensupları için 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemek zorunlu oluyor. Kendi muayenesinde çalışan diş hekimleri başvurularını, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın portalı ebelge.gib.gov.tr adresi üzerinden yapabilir.

19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, mesleğini  muayenesinde icra eden diş hekimleri 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. 01/02/2020 tarihinden itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçeceklerdir.

Şirket olarak faaliyet gösteren diş hekimleri 2018 ve 2019 hesap dönemi brüt satışları toplamı 5.000.000 TL. üzerinde ise 01.07.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda sağlayanlar ise hesap dönemini izleyen yılın Temmuz başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundalar.

e-SMM işlemleri için gerekli olan e-imza, PTT veya özel firmalardan temin edilebilmekte. e-SMM başvurusu ve kullanımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın portalı ebelge.gib.gov.tr adresi kullanılacaktır.

Elektronik serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen belgelerde gerçek tutardan farklı tutarlara yer verilmesi ve bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemiş olması halinde belgeyi düzenleyen veya almak zorunda olanlara ayrı ayrı kanunda yer alan ceza hükümleri uygulanacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest Issues
E-paper

DT Turkey No. 1, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International