Dental Tribune Turkey

Ebeveynler Süt Dişi ile Karıştırıyor

By Haberport&Elif Taman (VYG)
February 16, 2016

Uzmanlar, süt dişi ile karıştırılan 6 yaş dişlerindeki çürüklere önem verilmemesi durumunda kritik enfeksiyonlarla karşılaşılabileceğini belirtti.

Dr. Banu Kürkçü, 6 yaş dişleri sürer sürmez yapılması gereken fissür örtücü uygulamalarla dişleri korumanın çok pratik olacağını ifade etti.

Dentapolitan Diş Hastanesi Pedodonti Uzmanı Dr. Banu Kürkçü, süt dişi ile karıştırılan 6 yaş dişlerindeki çürüklere önem verilmemesi durumunda kritik enfeksiyonlarla karşılaşılabileceğini ifade etti.

“Süt dişi değil mi çekelim gitsin hocam ne de olsa düşmeyecek mi?” cümlesinin meslek yaşantısında en sık sık duyduğu cümlelerden biri olduğunu söyleyen Dr. Kürkçü, “Ağrı ya da yüzdeki şişlik nedeni ile son çare olarak muayeneye getirilen bir genç ve ailesine bu dişin ne kadar kıymetli olduğuna inandırmaya çalışan bir hekim” senaryosunun tüm pedodonti uzmanlarının gündelik rutinlerinde karşılaştıkları bir durum olduğunu belirtti.

Süt Dişinin Çekim Kararı, Radyolojik Muayene Nihayetinde Verilmeli

21. asırda bilimin ve teknolojinin bu kadar ilerleyip üretilen yeni materyaller ile iyileştirme seçeneklerinin her yıl bir öncekine göre hepten arttığını söyleyen Dr. Kürkçü, süt dişinin çekim kararının ayrıntılı muayene ve radyolojik muayenenin sonunda başka çarenin olmadığı durumlarda verilmesini, çekim gerçekleştikten sonra ise alttaki dişe gereken mesafenin korunması için yer tutucuların inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Çekim sayısı ve yer aldığı bölge göz önüne alındığında hastalara sabit ya da işlek yer tutucuların yapılabileceğine dikkat çeken Kürkçü, “Her süt dişi altındaki kalıcı diş için yol göstericidir, kalıcı dişlere rehberliğinin yanı sıra, beslenme, konuşma ve estetik için de lazımdır. Bu yüzden ilk seçenek çekim olmamalıdır” dedi.

Dr. Kürkçü, “Aileleri tarafından süt dişi ile karıştırılan 6 yaş dişlerindeki çürüklere önem verilmemesi durumunda kritik enfeksiyonlarla karşılaşıp bu dişlerin çekimine karar vermek zorunda kalıyoruz. O zaman tüm çiğneme sisteminin dengesini bozuluyor ve devreye çok sayıda uzmanlık alanı ilgilendiren çok yüksek maliyetli iyileştirme prosedürleri giriyor. Bazen de 6 yaş dişinin destek aldığı süt ikinci azıların vaktinden daha önce çekilmesi halinde kalıcı diş kayarak sürüyor. Bunun sonucu olarak çekilen süt dişinin altındaki kalıcı diş, ya gömülü kalıyor ya da başka konumda sürebiliyor. Bu da ileride kritik ortodontik sıkıntılara yol açabiliyor. Oysaki süt dişleri sürdükten sonra yapılacak düzenli diş kontrolleri ve koruyucu uygulamalar ile bu sorunların önüne geçebiliriz. Netice olarak diş çekimi, hiç bir süre ilk seçenek değildir. Yapılacak temel koruyucu uygulamalar ve dolgular ile çocuğun ağız bütünlüğünü korumak ve aileleri bilinçlendirip doğru yönlendirmek tüm diş hekimlerinin öncelikli vazifeleri arasında olmalıdır” diye konuştu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International